06 2375 1680 info@oures.nl

Vanaf september 2019 zijn wij in het bezit van het kwaliteitskeurmerk ISO 9001 voor zorg en welzijn. Wij hebben voor dit keurmerk gekozen omdat dit een internationaal erkend keurmerk is en beter bekend is bij instanties die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de dagbesteding.